Media

जगदम्बा सिमेन्टको निर्माण बिज्ञहरु संगको अन्तरक्रिमा सम्पन्न

Chaitra 2nd 2077

जगदम्बा सिमेन्टको जनचेतना कार्यक्रम

Falgun 16th 2076

मेलम्चीमा जगदम्बाको भेटघाट तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

Falgun 17th 2077

जगदम्बा सिमेन्टद्धारा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

Ashad 28th 2079

जग्दम्बा सिमेन्टद्वारा निर्माणबिज्ञहरुसँग विशेष भेटघाट

Baishakh 13th 2078

सर्वोत्कृष्ट गुणस्तर, सम्मानित निरन्तर Jagdamba Ultra Premium OPC सिमेन्ट

Falgun 23th 2078

Jagadamba Support

HOW MAY WE ASSIST YOU?